Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne w DomiechowicachDokumentyAktualności - Szkoła PodstawowaAktualności - GimnazjumDokumenty GimnazjumGaleria zdjęćKontakt

Patron szkoły
Dyrektor szkoły
Rada Rodziców
Pedagog szkolny
Logopeda
Samorząd Uczniowski
Rada Pedagogiczna
Kuratorium Oświaty w Łodzi


Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne w Domiechowicach

         

  Nasze placówki są szkołami publicznymi, organem prowadzącym jest Gmina Bełchatów,
a nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty.

 

        ul. Grabowa 80, 97-400 Bełchatów  tel./fax 44-6322122


Szkoła objęta jest programem UE
"
Mleko dla szkół" i "Owoce dla szkół" 

 
Od października 2013 r. uczniowie Gimnazjum Publicznego w Domiechowicach
mogą korzystać z nowo powstałej Ekopracowni
- "Eko Dziupli"
Koszt całkowity zadania wynosił 45.149,00 zł
a koszt dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 36.499,00 zł

W wyniku utworzenia pracowni przyrodniczej powstała bardzo przytulna izba lekcyjna. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w prowadzonych zajęciach z biologii, chemii, fizyki czy przyrody. Poza tym pomieszczenie to wykorzystywane jest na prowadzenie kółek przedmiotowych w ramach zajęć pozalekcyjnych. Dzięki dostępności do nowoczesnych i estetycznych pomocy dydaktycznych uczniowie w kreatywny sposób rozwiązują problemy dotyczące zagadnień biologicznych i ekologicznych


        www.wfosigw.lodz.pl

  

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne w DomiechowicachDokumentyAktualności - Szkoła PodstawowaAktualności - GimnazjumDokumenty GimnazjumGaleria zdjęćKontakt