Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne w DomiechowicachDokumentyAktualności - Szkoła PodstawowaAktualności - GimnazjumDokumenty GimnazjumGaleria zdjęćKontakt

Patron szkoły
Dyrektor szkoły
Rada Rodziców
Pedagog szkolny
Logopeda
Samorząd Uczniowski
Rada Pedagogiczna
Kuratorium Oświaty w Łodzi


Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne w Domiechowicach

         

  Nasze placówki są szkołami publicznymi, organem prowadzącym jest Gmina Bełchatów,
a nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty.

 

        ul. Grabowa 80, 97-400 Bełchatów  tel./fax 44-6322122


Szkoła objęta jest programem UE
"
Mleko dla szkół" i "Owoce dla szkół" 

 


 


 Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne w DomiechowicachDokumentyAktualności - Szkoła PodstawowaAktualności - GimnazjumDokumenty GimnazjumGaleria zdjęćKontakt